Bærekraft

Da Sodexo ble grunnlagt i 1966 var vi blant de første selskapene i verden som hadde samfunnsansvar som en sentral del av visjonen. Hvorfor?

Fordi vi alltid har hatt et ønske om at selskapets vekst skal være meningsfull. Vi ønsker å ha en betydning for våre ansatte som kommer på jobb hver dag. Vi ønsker å vokse for våre kunder og leverandører som søker å jobbe med virksomheter som deler deres verdier. For våre aksjonærer, som ønsker en bærekraftig langsiktig vekst. Og for de millioner av mennesker vi yter tjenester til, og som vi har forpliktet oss til å ha en positiv innvirkning på hver dag.

Vi er selv ansvarlige for å gjøre forretninger med våre kunder, partnere og leverandører på en måte som reduserer negative virkninger som kan oppstå fra våre aktiviteter.

Derfor lager vi retningslinjer og policyer som legger ramme rundt vår praksis på viktige områder som menneskerettigheter, dyrevelferd og innkjøp. 

Forretningsintegritet

Menneskerettigheter

HMS

Dyrevelferd

Ansvarlige innkjøp

Ansvarlig ressursbruk

Samfunnsansvarsrapport 2019

Samfunnsansvarsrapport