Bærekraft

Da Sodexo ble grunnlagt i 1966 var vi blant de første selskapene i verden som hadde samfunnsansvar som en sentral del av visjonen. Hvorfor?

Fordi vi alltid har hatt et ønske om at selskapets vekst skal være meningsfull. Vi ønsker å ha en betydning for våre ansatte som kommer på jobb hver dag. Vi ønsker å vokse for våre kunder og leverandører som søker å jobbe med virksomheter som deler deres verdier. For våre aksjonærer, som ønsker en bærekraftig langsiktig vekst. Og for de millioner av mennesker vi yter tjenester til, og som vi har forpliktet oss til å ha en positiv innvirkning på hver dag.

Det er ikke nok å forplikte seg, levere på våre forpliktelser og måle resultatene er selvsagt også viktig.

I vårt rapporteringssystem følger vi opp og måler fremgangen både på operasjonelt nivå og på landsnivå. Vi måler alt fra medarbeiderengasjement og arbeidsforhold, til mangfold, kjønnsbalanse, bærekraftige og ansvarlige innkjøp og miljøavtrykk til vår innvirkning på lokalsamfunn. 

Og hvert år gjennomgår interne revisorer og våre tredjeparts revisorer alle dataene som samles inn for å sikre nøyaktigheten.

Denne prosessen hjelper oss med å identifisere risiko, markedstrender og kunde- og forbrukerforventninger for å integrere bærekraftige tiltak i våre aktiviteter.

Vår fremgang mot 2025

Vi er ydmyke i vårt arbeid for en mer bærekraftig utvikling, fordi forventningene til oss er høye, men samtidig er vi stolte av fremgangen vi har gjort, og vi har et realistisk syn på våre forbedringsområder. 

Les mer i Sodexo Norge sin samfunnsansvarsrapport >

Samfunnsansvarsrapport 2019

Samfunnsansvarsrapport