Avfall

Avfall er en av vår tids største kollektive utfordringer. Å jobbe for å redusere avfallet er avgjørende for å redusere klimagassutslipp, beskytte land og vann og forbedre mennesker levevilkår.

En av våre hjertesaker

Når det gjelder matavfall, har vi en spesielt viktig rolle å spille. En tredjedel av maten som produseres i verden, kastes. FN har et mål om å kutte matavfall med 50 % innen 2030. Vi er i en unik posisjon til å bidra til dette målet. Med en forsyningskjede på over 150 000 bedrifter, 425 000 ansatte og 75 millioner forbrukere, er det mange måter vi kan gjøre en forskjell og revolusjonere måten vår bransje håndterer matavfall.

Internt er vi forpliktet til å redusere matavfall og spare energi og vann. Så langt har 89,7 % av Sodexos lokasjoner implementert utstyr og prosesser for å redusere organisk avfall. Og 81,5 % av Sodexo-lokasjonene har gjort det samme for ikke-organisk avfall.

Vi har etablert et globalt program, kalt WasteWatch som bidrar til å identifisere årsaker og definere tiltak for å redusere avfall. Vi har gjennom WasteWatch sett tilfeller hvor man har redusert matavfallet med 45% på 2-6 måneder.

Vi er også forpliktet til å redusere avfall utenfor vår egen virksomhet. Derfor jobber vi med å finne flere måter vi kan redusere avfallet innenfor de tjenestene vi leverer til våre kunder, og fokuserer på den rollen vi spiller som en global leder innen avfallsreduksjon.

Tre av våre hjertesaker

Corporate responsability, hunger

Sult og feilernæring

Corporate responsability, gender

Kjønnsbalanse

Corporate responsability, waste

Avfall

Ni forpliktelser for en bedre morgendag

Vi lever i en verden hvor endringene skjer raskere enn noen gang. Befolkningsvekst, økende miljøproblemer og sosiale skift endrer måten vi lever og jobber på. Selskaper må også endre seg.

International Food Waste Coalition

International Food Waste Coalition

Sodexo er en av grunnleggerne av International Food Waste Coalition (IFWC). Det er en non-profit koalisjon som bringer organisasjoner verden over sammen for å redusere matavfall gjennom hele verdikjeden.

A better tomorrow insight

Avfall er en av klodens største trusler. En tredjedel av maten som produseres i verden og det betyr også sløsing med energi og vann som brukes til å produsere denne maten. Det har en stor innvirkning på miljøet, og en endring vil kreve mange små endringer fra veldig mange mennesker.

Kontakt oss

Vil du ha mer informasjon om vårt arbeid innen samfunnsansvar eller Better Tomorrow 2025? Kontakt Group Corporate Responsibility Team via e-post.