Better Tomorrow Plan

Sodexo jobber for å forbedre Quality of Life, kvaliteten i hverdagen for våre medarbeidere og kunder, samt bidra til den økonomiske, miljømessige og sosiale utviklingen i de landene vi opererer.

For å tydeliggjøre vårt samfunnsansvar lanserte vi i 2009 en global og langsiktig plan for å jobbe for en bærekraftig utvikling – Better Tomorrow Plan. Planen formaliserer våre forpliktelser og sikrer at vi måler vår fremgang og resultater innen alle områdene som planen omfatter.

Better Tomorrow Plan bygger på tre pillarer:

WE ARE: Bevisst vårt sosiale ansvar. Våre verdier og etiske prinsipper er grunnlaget for vårt selskap.

WE DO: 18 forpliktelser og fire prioriterte områder:

WE ENGAGE: Legge til rette for dialog og handling i samarbeid med våre interessenter. Det skal bidra til å forbedre vår strategi for bærekraftig utviklig. Det gjør det også mulig å oppnå mer enn vi gjør ved å stå alene.

Samfunnsansvarsrapport 2018

Rapport 2018