Lokalt nærvær

Samarbeid med Kirkens Bymisjon

Sodexo har siden 2004 hatt et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon. Vi har mange ansatte i Sodexo som bidrar med frivillig innsats og som er stolte av å kunne bidra.

borsfest-3962.jpg