Innkjøpsordninger

Vi er forpliktet til å støtte utviklingen av den lokale økonomien i alle landene vi opererer i.

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Små og mellomstore bedrifter er viktige for vekst og for å skape nye arbeidsplasser. SMB står for 60-70 prosent av BNP og 70-90 prosent av den totale sysselsettingen *. Økt støtte for SMB betyr økt støtte til lokalsamfunn og tilgang til innovative produkter og tjenester for bedrifter og deres kunder.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

Sodexo investerer 1 milliard $ i 5000 små og mellomstore bedrifter. Vi har anslått at det vil bety støtte til mer enn 250 000 arbeidsplasser i løpet av de neste tre årene .

Supply Chain Inclusion Program utnytter beste praksis fra Sodexos virksomhet verden over (Australia , Canada, India, Peru, Storbritannia og USA ) og jobber for å utvikle sterke og bærekraftige relasjoner med leverandører i ett eller flere av følgende kategorier:

  • Små og mellomstore  bedrifter (SMB)
  • Leverandører som er eid av kvinner, minoriteter og andre underrepresenterte grupper
  • Store leverandører til Sodexo som viser at de har en mangfoldig arbeidsstyrke, aktivt fremmer mangfold og inkludering og fremmer lokale leverandører.

* OECD 2004, Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy

Flere forpliktelser for lokalt nærvær

Sertifiserte produkter

Sertifiserte produkter

Vi skal øke innkjøpet av sertifiserte varer.

Sult og feilernæring

Bekjempe sult og feilernæring

Vi skal bekjempe sult og feilernæring gjennom organisasjonen STOP Hunger.

Sertifiserte produkter

Sodexo støtter rettferdig handel, og vi jobber med lokale produsenter i de samfunnene vi er representert. På den måten støtter vi sosial og økonomisk utvikling.