Annet avfall

Vi skal redusere mengden avfall som vår virksomhet forårsaker, og støtte initiativ for resirkulering og gjenbruk av avfall.

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Når du sammenligner landenes miljømessige fotavtrykk med indeks for menneskelig utvikling er det tydelig å se at når et land går ut av fattigdom så er det på bekostning av jorda.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

Ved å oppmuntre og styrke våre team, kunder og forbrukere til å redusere avfall og resirkulere mer, reduserer vi mengden av råmateriell som brukes, og vi kan spare dem for fremtidige generasjoner        

Flere forpliktelser for miljø

Supplier code of conduct

Supplier code of conduct

Vi vil sikre at Global Sustainable Supply Chain of Conduct overholdes.

Lokale produkter

Lokale produkter

Velge produkter som er produsert lokalt, sesongtilpasset og som er produsert på en måte som er i samsvar med en bærekraftig utvikling.

Waste watch

Sodexo har redusert matavfallet fra våre personalrestauranter med 19 % i 2014 og 2015.

matsvinn 195.jpg (Compost)