Bærekraftig sjømat

Sodexo er forpliktet til å velge fisk og skalldyr som er fanget på en bærekraftig måte.

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Forbruket av fisk og sjømat har doblet seg de siste 40 årene, men fiskebestandene har ikke holdt den samme vekstraten. Fisk er en viktig del av et sunt kosthold og kilde til protein og viktige næringsstoffer. Fisk og sjømat er også livsgrunnlaget  for 10 % av verdens befolkning, de fleste av dem i utviklingsland. Derfor er arbeidet for å fremme bærekraftig sjømat viktig for Sodexo.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

Sodexos ønsker å bidra ved å:

  • Opprettholde et bredt utvalg av bærekraftige arter i menyene
  • Bruke WWF sin fisk- og sjømatsguide som rettesnor og ikke tilby fisk som er på den røde listen
  • Øke bruken av sertifisert fisk som garanterer bærekraftskriterier for både oppdrettsfisk og villfangst
  • Etablere bærekraftig forsyning i samsvar med de høyeste miljømessige  og sosiale standarder
  • Samarbeide med WWF og andre frivillige organisasjoner

Flere forpliktelser for miljø

Bærekraftig utstyr

Bærekraftig utstyr

Velge og fremme utstyr som er i samsvar med en bærekraftig utvikling

Energi og utslipp

Energi og utslipp

Vi skal redusere vårt utslipp av CO2