Energi og utslipp

Vi forplikter oss til å redusere vårt utslipp av CO2

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Vi lever i en tid med globale klimaforandringer og det påvirker mennesker rundt om i verden i økende grad. Det får også betydning for de landene og samfunnene der vi har vår virksomhet . Det er viktig for våre kunder, forbrukere, samfunnet og miljøet å jobbe for en reduksjon i utslipp.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

I 2009 forpliktet Sodexo seg til å redusere CO2-utslippet i vår virksomhet og hos kundene innen 2020. Gjennom vårt samarbeid med WWF (World Wildlife Fund ) er Sodexo i stand til å beregne utslippet av CO2 fra vår virksomhet og forsyningskjede. Basert på denne informasjonen og erfaringer så langt, har vi satt et mål om å redusere CO2-utlippet med 34 % på et globalt nivå.

Flere forpliktelser for miljø

Vann

Vann

Vi skal redusere vårt vannforbruk der det er nødvendig

Matavfall

Organisk avfall

Redusere mengden organisk avfall. Vi vil støtte initiativ for resirkulering av organisk avfall

Tips for å redusere matsvinnet

Vi har jobbet siden 2014 med å sortere, veie og registrere matavfallet. Vi har fått noen erfaringer som vi gjerne deler.

sortere avfall