Lokale produkter

Vi skal velge produkter som er produsert lokalt, sesongtilpasset og på en måte som er i samsvar med bærekraftig utvikling.

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Jordbruket kan ha betydelig innvirkning på miljøet. Det kan være klimagassutslipp, vannforbruk, forurensning og avskoging. Plantevernmidler, gjødsel og antibiotika kan også potensielt være skadelig for folks helse.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

Sodexo samarbeider med WWF (World Wildlife Fund) for å utvikle en bærekraftig strategi for følgende produktområder: frukt og grønnsaker, palmeolje, soya, storfekjøtt og meieriprodukter. Det er disse fem områdene som har høyest prioritet og som vi mener har høyest miljøbelastning.

Flere forpliktelser for miljø

Bærekraftig sjømat

Bærekraftig fisk

Velge fisk og skalldyr som er fanget på en måte som er bærekraftig

Bærekraftig utstyr

Bærekraftig utstyr

Velge og fremme utstyr som er i samsvar med en bærekraftig utvikling