Organisk avfall

Vi skal redusere mengden organisk avfall, og støtte initiativ for resirkulering av organisk avfall.

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Det produseres nok mat på jorda til å gi mat til hele jordas befolkning. Men desverre blir 30 % av maten som produseres aldri spist. Samtidig opplever én av fem sult daglig.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

Sodexo arbeider systematisk for å redusere matavfallet i alle ledd, fra bestilling, lager, tilberedning og servering. For å sikre effektive løsninger samarbeider vi med International Food Waste Coalition som har partnerskap med flere selskaper og organisasjoner slik at vi sammen kan gjøre tiltak og oppfordre til å redusere matsvinnet utenfor hjemmet.

Flere forpliktelser for miljø

Annet avfall

Annet avfall

Redusere mengden av annet avfall. Vi vil støtte initiativ for resirkulering av avfall.

Supplier code of conduct

Supplier code of conduct

Vi vil sikre at Global Sustainable Supply Chain of Conduct overholdes.

Waste watch

Sodexo har redusert matavfallet fra våre personalrestauranter med 19 % i 2014 og 2015.

matsvinn 195.jpg (Compost)

Wasteless week

En global kampanje med fokus på avfallsreduksjon