Supplier Code of Conduct

Vi skal sikre at Sodexos Global Sustainable Supplier Code of Conduct overholdes.

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Vår oppgave er å sikre at alle produkter og tjenester vi tilbyr er produsert i henhold til sosiale, miljømessige og etiske standarder.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

Sodexo har mer enn 10 000 leverandører og alle er pålagt å overholde Sodexo Supplier Code of Conduct. Retningslinjene fastsetter Sodexos forventninger knyttet til ansvarlig, etisk, sosial og miljømessig praksis. Sodexo Supplier Code of Conduct ble først utgitt i 2008 og revideres hvert tredje år. Revisjonen er nødvendig for å sikre at den er oppdatert i henhold til våre interne retningslinjer og eksterne krav. I tillegg må leverandørene kommunisere prinsippene i Code of Conduct gjennom sin egen leverandørkjede.

Flere forpliktelser for miljø

Lokale produkter

Lokale produkter

Velge produkter som er produsert lokalt, sesongtilpasset og som er produsert på en måte som er i samsvar med en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig sjømat

Bærekraftig fisk

Velge fisk og skalldyr som er fanget på en måte som er bærekraftig