Vann

Vi skal redusere energi- og vannforbruket hos våre kunder.

Hvorfor engasjerer Sodexo seg?

Til tross for at det meste av vår planet er dekket av vann, er mindre enn 1% tilgjengelig som drikkevann og for landbruket. Som et internasjonalt selskap vet vi hvilke konsekvenser vannmangel har for samfunnet og at det er avgjørende å bevare drikkevannet.

Hvordan engasjerer Sodexo seg?

Sodexo måler vårt ”water footprint”. Det er definert som den totale mengden av vann som brukes til produksjon eller forbruk av varer og tjenester. I samarbeid med WWF har vi identifisert enkeltområder vi må rette ekstra oppmerksomhet mot og iverksette tiltak. Vi fortsetter å lære opp våre ansatte på vannrelaterte spørsmål.

Flere forpliktelser for miljø

Matavfall

Organisk avfall

Redusere mengden organisk avfall. Vi vil støtte initiativ for resirkulering av organisk avfall

Annet avfall

Annet avfall

Redusere mengden av annet avfall. Vi vil støtte initiativ for resirkulering av avfall.