Waste watch

Siden 2014 har Sodexo arbeidet systematisk for å redusere matsvinnet i våre personalrestauranter. Vi har satt et mål om at vi skal redusere matsvinnet med 10 % i året. I de to årene vi har holdt på har vi totalt sett redusert matavfallet med 19 % (25 % år 1 og +6 % år 2).

65 % av våre personalrestauranter sorterte, veide og registrerte matavfallet i 2015. I begynnelsen av 2015 inkluderte vi også tallerkenavfallet, og eget informasjonsmateriell ble distribuert til personalrestaurantene. At vi inkluderte tallerkensvinnet førte til at mengden avfall som ble målt gikk opp.

Mest avfall fra tallerken

Våre undersøkelser viser at den største andelen av matavfall er fra servering og tallerken, totalt utgjør det 60 % av matsvinnet. I personalrestauranter med buffet ser vi at matsvinnet økes med 40 % sammenlignet med personalrestauranter der man betaler etter prisliste.

Tips for å redusere matsvinnet

Vi har jobbet siden 2014 med å sortere, veie og registrere matavfallet. Vi har fått noen erfaringer som vi gjerne deler.

sortere avfall