Wasteless week

Sodexos engasjement for å redusere matavfall er et kontinuerlig arbeid. Wasteless week er en global kampanje med fokus på avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering hvor vi setter fokus på at mindre avfall betyr mer kvalitet i hverdagen.

Kampanjen i 2015 ble gjennomført i oktober måned i utvalgte personalrestauranter. Det ble publisert videoer og informasjon via Facebook, hengt opp plakater i bauta og/eller skjermer samt quiz ute i våre personalrestauranter for å skape bevissthet både hos ansatte og kunder.

Lysbilde waste2.jpgLysbilde waste1.jpgLysbilde waste3.jpg