Hvordan vi jobber

Sodexo ble grunnlagt i 1966 av Pierre Bellon. I dag har vi mer enn 460 000 medarbeidere over hele verden. Selskapets utvikling bygger på felles grunnprinsipper som forener oss og som gir Sodexo sin unike personlighet. Våre grunnprinsipper formidles gjennom våre felles verdier og etiske prinsipper. Les mer om våre grunnprinsipper.

Å drive virksomhet i en global økonomi blir stadig mer komplisert. Vi arbeider innen mange ulike politiske, finansielle og økonomiske system og følger en lang rekke regelverk og kulturell praksis.

Forretningsintegritet_525x165.jpg

For å sikre Sodexos integritet følger vi strenge prinsipper ”Principles of Business Integrity” som ble formulert i 2007.

Vår overbevisning og praksis er forankret i disse prinsippene og det er forventet at alle medarbeidere forstår og deler selskapets forpliktelser. De suppleres med støttedokumenter som våre medarbeidere kan bruke for å sikre konsekvent handling i hele selskapet.

Vi inngår ikke forretninger med virksomheter som ikke baserer sin drift på ærlighet og integritet.

Les mer om våre forpliktelser:

Kontakt oss

Vil du vite mer om vårt arbeid med samfunnsansvar?

Samfunnsansvarsrapport 2018

Rapport 2018