Hvordan vi jobber

Sodexo ble grunnlagt i 1966 av Pierre Bellon. I dag har vi mer enn 460 000 medarbeidere over hele verden. Selskapets utvikling bygger på felles grunnprinsipper som forener oss og som gir Sodexo sin unike personlighet. Våre grunnprinsipper formidles gjennom våre felles verdier og etiske prinsipper. Les mer om våre grunnprinsipper.

Helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av Sodexos misjon om å forbedre Quality of Life.

HMS-525x165.jpg

  • Sodexo serverer daglig 100 millioner mennesker i 72 land, og alle har tillit til våre systemer som skal ivareta helse, miljø og sikkerhet.
  • Sodexo sine 460 000 medarbeidere har tillit til at vi tilbyr trygge og gode arbeidsvilkår.
  • Sodexo sine kunder har tillit til at vi tilbyr trygge tjenester.

Helse, miljø og sikkerhet er en strategisk og global prioritet i Sodexo. Vi er forpliktet til en global HMS-kultur og har gode resultater å vise til. Vi vet at ved å ha fokus på HMS hele tiden, vil vi redusere risikoen for at hendelser oppstår.

Sodexo i Norge er sertifisert på HMS i henhold til OHSAS 18001:2007.

Global HMS policy

Prinsippene fastsatt i vår HMS-policy definerer våre forventninger og veileder oss i våre handlinger.

Prinsippene i den globale HMS-policyen definerer våre forventninger og veileder oss i arbeidet. Vi er forpliktet til å tilby trygge rammer for våre medarbeidere og kunder. Sodexo sine verdier er lagånd, utvikling og serviceinnstilling og det er også grunnprinsippene i vår HMS-kultur. Våre ledere og ansatte er forventet å vise engasjement og støtte og jobbe for å forbedre vår HMS-kultur.

Våre medarbeideres engasjement, våre kunder, oppdragsgivere og leverandører er også viktige for å forbedre vår praksis. For å klare dette kommuniserer vi bredt når det gjelder HMS.

Ledelsessystem

Sodexos globale styringssystem for HMS er utarbeidet for å sikre trygge arbeidsplasser.

Sodexos globale HMS-system er laget for å sikre at vi leverer trygge tjenester til våre kunder og en trygg arbeidsplass for våre medarbeidere. Sodexo i Norge er sertifisert på OHSAS 18001. HMS er integrert i alt vi gjør og vi forplikter oss til å oppnå et globalt helse- og sikkerhetsresultat i tillegg til å innfri forventningene knyttet til OHSAS 18001. Salus er verktøyet vi bruker for å håndtere HMS internt. Systemet genererer KPI`er for hver del av ledelsessystemet. KPI`ene brukes til å definere tiltak slik at vi kontinuerlig jobber for å forbedre oss innen HMS.

Salus

Vi er avhengig av de beste teknologiske løsningene for at vi skal lykkes med å samarbeide på tvers av landegrensene.

Sodexo er et selskap med et bredt utvalg av tjenester og virksomhet i mange land. Det gjør at vi er avhengig av å være langt fremme teknologisk for at samarbeidet skal fungere. Salus er vårt globale HMS-verktøy. Ansatte verden over bruker verktøyet til å dele kunnskap og erfaring slik at vi hele tiden kan forbedre vårt HMS-arbeid.

Salus er et globalt, flerspråklig, web-basert verktøy. Informasjon knyttet til hendelser og nesten-ulykker brukes til å definere forebyggende tiltak. Salus brukes også til å generere KPI`er for Sodexos globale ledelsessystem på HMS.