Kjønnsbalanse

Gjennom å styrke kvinners posisjon i verden, vil vi bidra til å fremme både individer og samfunnet rundt. Når kvinner gjør det bedre så gjør alle det bedre..

En av våre hjertesaker

Vi er verdens 19. største arbeidsgiver og 54 % av våre ansatte er kvinner. Vi har alltid sett kjønnsbalanse, likestilling og kvinners avansement som et ledd i vår utvikling. I tillegg til en moralsk forpliktelse er kjønnsbalanse nødvendig for at vi skal gjenspeile mangfoldet til de vi yter tjenester for.

Fra 2009 har Sodexo Women's International Forum for Talent vært dedikert til å fremme kvinners fremgang. I dag representerer kvinner 50 % av styret og 30 % av våre konsernledere. Likevel er det en vei å gå. Vi jobber for å øke antall kvinner i ledende stillinger til 40 % innen 2025 og øke likestillingen i Facility Management som er et av våre vekstområder.

Men det handler ikke bare om oss. Med en omfattende global forsyningskjede har vi en unik mulighet til å bidra til endringer. Derfor prioriterer vi å jobbe med kvinnelige eide småbedrifter og oppfordrer våre leverandører til å omfavne kjønnsinkludering. Utover dette forbedrer vi mulighetene for kvinner over hele verden gjennom helse og velvære-initiativ.

Tre hjertesaker

Corporate responsability, hunger

Sult og feilernæring

Corporate responsability, gender

Kjønnsbalanse

Corporate responsability, waste

Avfall

Ni forpliktelser for en bedre morgendag

Vi lever i en verden hvor endringene skjer raskere enn noen gang. Befolkningsvekst, økende miljøproblemer og sosiale skift endrer måten vi lever og jobber på. Selskaper må også endre seg.

The Sodexo Women’s International Forum for Talent

SWIFtSodexo Women’s International Forum for Talent (SWIFt) ble etablert i 2009 som et rådgivende organ. Deres oppgave er å sikre en bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i virksomheten og spesielt i ledende stillinger.

A better tomorrow insight

Vi i Sodexo vet at det er mye vi kan gjøre for å skape en bedre kjønnsbalanse. Vi har satt et mål at innen 2025 skal minst 40% av våre senior ledere være kvinner.

Kontakt oss

Vil du ha mer informasjon om vårt arbeid innen samfunnsansvar eller Better Tomorrow 2025? Kontakt Group Corporate Responsibility Team via e-post.