Mangfold og inkludering

Som markedsleder innen Quality of Life services er Sodexo forpliktet til å gi alle våre medarbeidere de beste forutsetninger på arbeidet, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, kultur eller personlighet. Derfor er arbeid med mangfold og inkludering en viktig del av vår kultur og en del av vår strategi for å vokse.

Samfunnsansvarsrapport 2017

Samfunnsansvarsrapport Sodexo

Mangfold på renholdskontrakt

I Drammen kommune har Sodexo 17 ansatte fra 10 ulike nasjonaliteter.

Mangfold drm kom 3.jpg

Ringer i vannet

Sodexo samarbeider med Ringer i vannet som er et rekrutteringssamarbeid mellom NHO og bedrifter. Ringer i vannet jobber for å inkludere de som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet for å få de tilbake i arbeid. Gjennom praksisplasser, tett oppfølging og veiledning er siktemålet at de skal kunne gå ut i en betalt stilling i Sodexo.