En blanding av ulike generasjoner

Sodexo ansetter og lærer opp ansatte i alle generasjoner. Sodexo legger til rette for at generasjoner skal jobbe sammen for å dra nytte av erfaringer og kreativitet.

Flere prioriteringer innen mangfold

Etnisk opprinnelse

Kultur og opphav

Sikre at Sodexos medarbeidere gjenspeiler mangfoldet våre kunder og konsumenter representerer.

Seksuell orientering

Seksuell orientering

Sørge for at alle ansatte, uavhengig av om de er homofile, lesbiske, bi-seksuelle eller transseksuelle kan følse seg fri på arbeidet og at de kan være seg selv 100 %.