Optimal kjønnsbalanse

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars er en mulighet til å feire og anerkjenne kvinners rolle i samfunnet. For Sodexo er det en mulighet for å øke synligheten av våre forpliktelser for mangfold og inkludering, og mer spesifikt hvordan det bidrar til å fremme kvinner og kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen. Sodexo har gjort en studie som viser virkningen av kjønnsbalanse på ytelse gjennom ulike indikatorer. Tidligere studier har sett på sammenhengen mellom kvinner i topplederstillinger og økonomiske resultater. Sodexo tar det et skritt videre ved å se på hvordan kjønnsbalanse på alle ledelsesnivåer påvirker både en virksomhets resultater.

Fremme likestilling

54 % av Sodexos ansatte er kvinner. Sodexo har lenge arbeidet for å fremme kvinnene i selskapet, at de skal utvikle sitt talent og oppmuntre kvinner til å innta lederstillinger. Sodexo International Forum (SWIFT) er et nettverk for kvinnelige talenter. Det er et rådgivende organ viet til å fremme kvinners avansement og er primært fokusert på kvinner i operative roller, stillinger der kvinner tradisjonelt er underrepresentert. Women in Leadership and Learning (WILL) er et annet nettverk som har som mål å skape en kultur for å fremme kvinners utvikling som er avgjørende for at vårt selskap skal lykkes. WILL skal bidra til å utvikle kompetansen hos kvinnelige ledere.

Kvinner i Sodexo

  • 38% of the Board
  • 43% of the Global Executive Committee (as of January 20, 2014)
  • 23% of the Top 300 Executives
  • 42% of Middle Managers
  • 54% Total Workforce

Flere prioriteringer innen mangfold

Alder

Alder

Skape forståelse for og identifisere muligheter for ansatte i alle aldre. Vi skal skape gode relasjoner på tvers av generasjonene.

Etnisk opprinnelse

Kultur og opphav

Sikre at Sodexos medarbeidere gjenspeiler mangfoldet våre kunder og konsumenter representerer.

Gender Balance Business News

 

Lær mer om betydningen av kjønnsbalanse i arbeidslivet