Ulik etnisk opprinnelse

Sodexo jobber mot etnisk og religiøs diskriminering gjennom å øke bevisstheten, satse på opplæring og gi utviklingsmuligheter for alle.

Vi yter service til våre kunder og brukere i alle land og i alle kulturer. Det er derfor viktig at våre medarbeidere gjenspeiler dette mangfoldet som finnes hos våre kunder. Da kan vi best forstå og leve opp til mangfoldet av forventninger til oss.

Våre ansatte i Sodexo i Norge representerer 63 nasjonaliteter.

Flere prioriteringer innen mangfold

Seksuell orientering

Seksuell orientering

Sørge for at alle ansatte, uavhengig av om de er homofile, lesbiske, bi-seksuelle eller transseksuelle kan følse seg fri på arbeidet og at de kan være seg selv 100 %.

Nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne

Vi rekrutterer, utvikler, engasjerer og tilrettelegger for personer med spesielle behov.