Personer med nedsatt funksjonsevne

Som en ansvarlig arbeidsgiver har vi forpliktet oss til å jobbe for å få folk med nedsatt funksjonsevne i arbeid. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet for alle og tilbyr derfor en inkluderende og tilpasset arbeidsplass hvor personer kan vokse og bruke sin kompetanse – uavhengig av om de har funksjonsnedsettelse. At vi har forpliktet oss til dette gjør oss sterkere, mer innovativ og bedre som selskap.

Fordommer finnes overalt, og det er viktig at folk får kunnskap slik at vi kan bryte ned fordommene. På FN`s internasjonale handikappdag 3. desember ønsker vi å sette søkelyset på disse utfordringene. Ved å dele historier fra hele verden ønsker vi å vise at inkludering av mennesker med funksjonsnedsettinger er en ressurs som bidrar til muligheter. Vi ser muligheter i stedet for hindere.

Flere prioriteringer innen mangfold

Kjønn

Kjønn

Sørge for utvikling og økt representasjon av kvinner i lederstillinger.

Alder

Alder

Skape forståelse for og identifisere muligheter for ansatte i alle aldre. Vi skal skape gode relasjoner på tvers av generasjonene.

Ringer i vannet

Sodexo samarbeider med Ringer i vannet som er et rekrutteringsprosjekt i regi av NHO. Målet er å få personer som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet, tilbake i arbeid.