Seksuell legning

Sodexo ønsker å fremme et inkluderende arbeidsmiljø for ansatte som er homofile, lesbiske, bifile eller transpersoner. Vi ønsker et arbeidsmiljø der hvert individ kan være seg selv på arbeidet. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er åpent for ulikheter og hvor det ikke forekommer trakassering eller diskriminering.

Dette er noen av de nettverk og partnerskap som Sodexo arbeider med i ulike land:

Globalt: 15 ansatte fra Sodexo har opprettet en arbeidsgruppe som jobber med å lære opp og arbeide for et inkluderende arbeidsliv i konsernet. Som et første steg på veien arbeider gruppen med et business case som tar for seg hvordan vi ønsker å inkludere homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Gruppen arbeider også med partnerskap og muligheter for benchmarking innen konsernet.

USA: I 2013 startet Sodexo USA nettverket PRIDE for ansatte. Det er et nettverk for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og andre som ønsker å være med. De deler erfaringer, får støtte og sprer informasjon. PRIDE har i dag 300 medlemmer.

Frankrike: Sodexo i Frankrike samarbeider med L’Autre Cercle som er den fremste organisasjonen for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i landet. Gjennom seminarer, workshops og andre arrangementer deler L’Autre Cercle sin kunnskap og erfaring med Sodexo på spørsmål relatert til denne gruppen. Sodexo har de siste to årene sponset organisasjonens årsmøte.

UK & Irland: I UK og Irland samarbeider Sodexo med Stonewall som er en organisasjon som arbeider for likestilling og rettferdighet for homofile og bifile.

Flere prioriteringer innen mangfold

Nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne

Vi rekrutterer, utvikler, engasjerer og tilrettelegger for personer med spesielle behov.

Kjønn

Kjønn

Sørge for utvikling og økt representasjon av kvinner i lederstillinger.