Kontakt oss

*Required fields

HOVEDKONTOR (OSLO)

Sodexo

Besøksadresse: Lilleakerveien 10, 0283 Oslo
Postadresse: PB 166 Lilleaker, 0216 Oslo

Telefon: 22 08 91 00
E-post: info.no@sodexo.com

STAVANGER (OFFSHORE)

Sodexo Remote Sites Norway AS

Besøksadresse: Vassbotnen 1, 4313 Sandnes (bygg 2, 4. etg)
Postadresse: Postboks 203 Forus, 4065 Stavanger

Telefon: 51 70 71 72
 

MEDIA

Er du journalist og ønsker å komme i kontakt med Sodexo?
Are you a journalist and want to contact someone in Sodexo Norway?

Ta kontakt:
Alexandra Enger
Kommunikasjonssjef
E-post: alexandra.enger@sodexo.com

Personvernreglene

Dine personopplysninger behandles av Sodexo for å håndtere din kontaktforespørsel. Disse personopplysningene behandles basert på Sodexos legitime interesse for å dele informasjon om sine tjenester.

Disse personopplysningene behandles av autoriserte personer i Sodexo og kan deles med eksterne tjenesteleverandører, blant annet fra land som ikke anses å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. I de tilfeller der ekstern tjenesteleverandør er involvert, inngås avtale for å sikre at slike tjenesteleverandører overholder de strenge personvernregler som gjelder og innfører passende garantier for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

I samsvar med gjeldende lov kan du utøve dine databeskyttelsesrettigheter.

For mer informasjon, se Personvernreglene.
 

How to use the re-Captcha

Please type the words -or the numbers- in the same order as you see below the contact form and separate them with a space. This will prevent abuse from "bots," or automated programs usually written to generate spam.

captcha.jpg (Captcha)