Utvikling gjennom 15 år

Frank_100_150.jpgFrank Sæther er kontraktsjef FM i Sodexo med ansvar for 8 kontrakter. Han startet i Sodexo i 2001 og har jobbet seg oppover i selskapet. Han begynte som assisterende restaurantsjef før han ble restaurantsjef og senere Site Manager på noen av våre største kontrakter. Før han ble kontraktsjef ved hovedkontoret var han Site Manager hos DNB som er den største kontrakten til Sodexo i Oslo hvor han hadde ansvaret for 65 ansatte. I to år jobbet han også for Sodexo i Australia.

Utvikling er en av Sodexos kjerneverdier og et område vi har mye fokus på. Det er viktig å utvikle kompetanse og ferdigheter for at vi kan møte markedets, selskapets og medarbeidernes behov og forventninger. Vi spurte Frank om hva årsaken er til at han har fått mulighet til å utvikle deg i  Sodexo. «Jeg har jobbet hardt over lang tid, og hatt gode resultater på prosjektene jeg har ledet og hatt ansvaret for. Videre har jeg vært veldig tydelig på at jeg har ønsket mer ansvar. Mine ledere har også gitt meg stor frihet og ansvar.»

Ledelse av mangfoldige team

Som leder i Sodexo har man ansvar for mange ansatte med ulik bakgrunn og kulturelle referanser. Frank forteller at det er både givende og krevende å lede en slik mangfoldig gruppe. «Det er mange hensyn som skal tas og personaloppfølging er en viktig del av jobben. Derfor har jeg lært mye om HR-prosesser av positiv og utfordrende karakter, det er alt fra sykefraværsoppfølging, personalhåndtering og ledelse.»

I et serviceselskap som Sodexo hvor de ansatte er våre viktigste ressurser og de som møter kundene hver dag, er man avhengig av å ha team som fungerer sammen. Og som leder må man hele tiden jobbe for å ansette riktig person på riktig plass. Frank mener at noe av det viktigste han gjør som kontraktsjef er å investere tid ute på prosjektene slik at de ansatte opplever at ledelsen ser og hører dem, samt lytter til deres innspill og ideer. «Jeg prøver så langt det lar seg gjøre å være med på personalmøter slik at jeg får en forståelse for hva som rører seg ute blant våre ansatte.»

Franks tips til andre som ønsker en karriere i Sodexo

  • Vær interessert i jobben din
  • Gi litt ekstra i perioder det trengs
  • Still spørsmål
  • Ta ansvar