Mangfold på renholdskontrakt

Høsten 2015 overtok Sodexo renholdet på 24 lokasjoner for Drammen kommune. Det er 17 antall ansatte og disse representerer 10 ulike nasjonaliteter. Solveig Bersvendsen er leder for kontrakten i Drammen og vi spurte henne hvordan det er å være leder for en så mangfoldig gruppe.

Hvilke nasjonaliteter er representert på kontrakten?

Det er kun jeg som er norsk, og så er det 10 nasjoner som er representert. Det er Filipinene, Thailand, Polen, Bulgaria, Pakistan, Kosovo, Tyrkia, Serbia, Litauen og Afghanistan.

Hvilken effekt har mangfoldet på arbeidsmiljøet?

Denne gjengen med renholdere er helt spesiell. Det er kanskje fordi det er så mange ulike nasjonaliteter som jobber sammen. Jeg har aldri opplevd noe lignende, alle årene jeg har jobbet innen renhold. De er positive, hjelpsomme og flinke renholdere alle sammen. Alle jobber for at vi skal lykkes og for at Sodexo skal få et godt rykte i Drammen.

Må du ta noen spesielle hensyn som leder på grunn av mennesker med ulike bakgrunn, kultur og væremåte?

Jeg tar ingen spesielle hensyn. Jeg mener det viktigst er at man behandler alle på en måte som jeg selv ønsker å bli behandlet på. Som leder må jeg behandle medarbeiderne med respekt og se hver og en av de for den de er. Jeg lytter og kommer med råd om noe er uklart.

Mangfold drm kom.jpg