Våre grunnpilarer

Vårt selskap består av våre medarbeidere, kunder, gjester, brukere og eiere. For å leve opp til alles forventninger vet vi at det kreves kontinuerlig utvikling, vekst i selskapet og våre medarbeidere må føle at deres arbeid er meningsfullt. Derfor gjennomsyres vårt arbeid av vår misjon, våre verdier og etiske prinsipper.

Hver dag arbeider våre 470 000 medarbeidere for å:

  • Forbedre livskvaliteten for alle som benytter seg av våre servicetjenester. Vi ønsker å skape tjenester som øker trivselen, bidrar til økt effektivitet og verdiskaping slik at selskap og organisasjoner lykkes.

  • Bidra til den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen i de byer, regioner og land der vi er representert.

Vi har utviklet en global og langsiktig plan for hvordan vi skal bidra til en bærekraftig framtid – Better Tomorrow 2025. Planen ble lansert i 2009 og fokuserer på fire områder: miljø, lokalt nærvær, helse og velvære og det ansvar vi har som arbeidsgiver.

Better Tomorrow 2025

Sodexo har utarbeidet en langsiktig og global plan for hvordan vi skal jobbe for en bærekraftig utvikling: Better Tomorrow 2025.