Våre grunnpilarer

Vårt selskap består av våre medarbeidere, kunder, gjester, brukere og eiere. For å leve opp til alles forventninger vet vi at det kreves kontinuerlig utvikling, vekst i selskapet og våre medarbeidere må føle at deres arbeid er meningsfullt. Derfor gjennomsyres vårt arbeid av vår misjon, våre verdier og etiske prinsipper.

Sodexo ble grunnlagt i 1966 av Pierre Bellon i Marseille, Frankrike. Gjennom 50 år har vi utviklet en unik ekspertise for hva som bidrar til økt livskvalitet for mennesker. Sodexos historie i Norge startet i 1980 og det har vært mange selskaper underveis som har gjort oss til det selskapet vi er i dag. Ett Sodexo, ett selskap som leverer tjenester innen kundesegmentene Corporate Service og Energy & Resources.

1980
Det svenske selskapet SARA (Sveriges Allmanna Restaurang Aktiebolag) etablerte virksomhet sammen med Det Bergenske Damskipsselskab, under navnet Bergenske/SARA Catering AS. Satsingsområdet var kantinedrift.

1984
SARA ble eneeier av virksomheten i Norge, og navnet ble endret til SARA Catering A/S.

1986
Selskapet byttet navn til Sara Cater Partner A/S.

1989
Sara etablerte seg med avdelingskontorer i Oslo og Stavanger. I Oslo ble det signert en avtale om drift av serveringssteder i den nye "storstuen" Oslo Spektrum. Oslo Rådhus var også på kundelisten

1992
Selskapets navn ble endret til Partena Cater AS.

1994
Partena var offisiell leverandør til Lillehammer-OL med ansvar for innkvartering og bespisning for presse, deltagere og prosjektdeltagere. 3 000 mennesker var i sving for Partena døgnet rundt.

1995
Skandinaviske Partena ble solgt til franske Sodexho Alliance som allerede da var et verdensomspennende konsern.

1997
Partena Cater etablerte avdelinger innen renhold og omsorg og byttet navn til Partena AS. Partena renhold solgte renholdstjenester. Partena omsorg leverte omsorgstjenester til offentlig sektor.

1998
Kelvin Norge ble etablert i Norge og inngikk kontrakt med Esso om forpleiningstjenester offshore.

1999
Sodexho hadde på dette tidspunktet tre selskaper som opererte offshore i Norge: Universal Services (flyterigg), Kelvin Norge (Esso) og Universal Kelvin (BP).

2001
Partena AS endret navn til Sodexho AS, og ble med det et fullverdig medlem av Sodexho-familien.

Universal Services og Kelvin Norge fusjonerte med Universal Kelvin og selskapet endret navn til Universal Sodexho.

2008
Sodexho AS skiftet navn til Sodexo AS og fikk ny logo. Sodexo AS kjøpte opp Sigma Eiendomsservice og fikk med det kompetanse og erfaring på renhold, eiendoms- og vaktmestertjenester.

2009
Universal Sodexho endrer navn til Sodexo Remote Sites.

2010
Sodexo AS fusjonerer med vendingselskapet Abra Servicesystem AS.

Sodexo Remote Sites fisjonerer og det skilles ut to datterselskap: Sodexo onshore og Sodexo Mobile Units. Sodexo Remote Sites blir moderselskap.

2012
Sodexo styrket det nordiske samarbeidet og fremstår som et nordisk konsern med nordisk konsernledelse.

2016
Sodexo Remote Sites AS kjøpes opp og blir et datterselskap til Sodexo AS.

Sodexo AS solgte ut vendingvirksomheten til Coca-Cola Enterprises Norge.

2017

Sodexo relanserer sin bærekraftsplan - Better Tomorrow 2025. Planen er i samsvar og dekker alle de 17 bærekraftsmålene til Sodexo.

2018

Sodexo flytter hovedkontor til Lilleaker i Oslo.