Våre grunnpilarer

Vårt selskap består av våre medarbeidere, kunder, gjester, brukere og eiere. For å leve opp til alles forventninger vet vi at det kreves kontinuerlig utvikling, vekst i selskapet og våre medarbeidere må føle at deres arbeid er meningsfullt. Derfor gjennomsyres vårt arbeid av vår misjon, våre verdier og etiske prinsipper.

95% av våre 470 000 ansatte er daglig i kontakt med våre kunder. Våre medarbeidere skal leve opp til selskapets verdier som er serviceinnstilling, lagånd og utvikling.

Serviceinnstilling:

  • Våre kunder og brukere skal stå i sentrum
  • Vi skal lytte til våre kunder og gi rask respons, forutse våre kunders behov og med stolthet levere den kvalitet de forventer
  • Sodexo er et globalt selskap, med lokalt fokus og nærhet til marked og kunde

Lagånd:

  • Lagånd er nødvendig i alle ledd i vår organisasjon
  • Individuelle ferdigheter i kombinasjon med andre kollegers kunnskap skal bidra til suksess
  • Lagarbeid avhenger av følgende faktorer: evne til å lytte, åpenhet, respekt for kolleger, lojalitet til beslutninger, mangfold, respekt for prosesser og gjensidig støtte, spesielt i vanskelige tider

Utvikling:

  • Vilje og tro på at det alltid er et potensial for forbedring

  • Bidra til andres utvikling, men også utfordre seg selv og kolleger til å bli bedre

  • Være optimistiske og tro på at for alle problemer finnes det en løsning, en innovasjon eller en mulighet som bidrar til fremskritt

Quality of Life services

Sodexo leverer et stort utvalg av tjenester som skal bidra til å gi økt livskvalitet for våre kunder.

Tjenester