Vilkår og betingelser

Sodexo-nettstedet (også referert til som "Nettstedet") er utformet for å gi informasjon til brukerne.

Din tilgang til og bruk av nettsiden angir uigjenkallelig og uforbeholden godkjenning av disse vilkårene.

Alle bestemmelsene i disse vilkårene gjelder for alle brukere. Du bør derfor gjennomgå vilkårene og betingelsene hver gang du besøker, leser eller bruker nettstedet.

 

dotted line

Generelt

SODEXO
A Société Anonyme with a capital of 603 321 796 euros
Registered office: 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Trade register: RCS Nanterre 301 940 219 14572
VAT number: FR40 301940219
Tel.: +33 (0)1 30 85 75 00
Publication’s director: Denis Machuel, Chief Executive Officer

Hosting

LINKBYNET
Société par actions simplifiées (S.A.S.) with a capital of 422 732,40 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 430 359 927
Office : 5-9 Rue, de l'Industrie - 93200 Saint-Denis
Phone : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (01)1 48 13 31 21

Design, creation and copywriting

HAVAS
2 allée de Longchamp
92281 Suresnes Cedex
FRANCE
Tel: + 33 (0)1 58 47 90 00

W et Cie
1 cours de l'Ile Seguin
92650 Boulogne
FRANCE
Tel: + 33 (0)1 72 27 00 00

Bilder

SODEXO Image Library
CORBIS
iSTOCK PHOTO 

Utvikling

CGI
6 rue des comètes CS 10026
33187 Le Haillan Cedex
France

dotted line

Immaterielle rettigheter

Opphavsrett

Alt innholdet som er tilgjengelig på nettstedet, spesielt bilder, skriftlig tekst, slagord, tegninger og animerte sekvenser (med eller uten lyd), samt alle intellektuelle kreasjoner integrert i nettstedet eies av Sodexo-gruppen eller tredjeparter som har godkjent bruk for Sodexo. Følgelig er alle reproduksjons- og representasjonsrettigheter knyttet til slikt innhold strengt reservert, og enhver reproduksjon eller representasjon av denne er underlagt forhånds skriftlig tillatelse fra Sodexo.

Eventuell reproduksjon, representasjon, bruk, tilpasning eller modifikasjon - av hvilken som helst prosess eller media - av hele eller deler av Nettstedet uten forhånds skriftlig tillatelse fra Sodexo er strengt forbudt og vil være et brudd på opphavsretten.

For mer informasjon om bilder, se Terms and Conditions of Use of the Image Library.

Varemerker

Firmanavn, merkevare og særpreg som presenteres på nettstedet, er beskyttet under varemerkelovgivning.

Sodexo navn og logo er varemerker som er registrert av Sodexo. Andre varemerker som det henvises til på nettsiden som er skrevet med store bokstaver, er generelt eiet av Sodexo eller andre Sodexo-konsernselskaper eller er lisensiert for å bli brukt av et Sodexo-selskap, er også beskyttet under varemerkelov.

Alle varemerker som er vist på nettstedet, som ikke eies av Sodexo Group, er dekket av brukerlisens.

Eventuell reproduksjon, representasjon, bruk, tilpasning eller modifisering av noen av de ovennevnte varemerkene uten forhånds skriftlig tillatelse fra Sodexo er strengt forbudt og vil utgjøre en overtredelse av brudd på varemerker.

dotted line

Linker til www.sodexo.com

Sodexo-nettstedet tillater hypertekstlenker som peker på innholdet, så lenge slike lenker overholder Sodexos koblingspolitikk, som er som følger:

(i)  når valgt av en bruker, må linken vise nettstedet på et nytt fullskjermvindu og ikke innenfor en ramme på koblingswebområdet (ingen dypkobling);
(ii)Enhver kobling til Nettstedet må være en tekstlink som er tydelig merket "Sodexo nettsted"; og / eller
(iii)Utseendet, posisjonen og andre aspekter av lenken kan ikke være slik at den ødelegger eller fortynner goodwill knyttet til Sodexos navn og varemerker. Spesielt vil ingen nettsider som inneholder kontroversielt, pornografisk eller rasistisk innhold bli autorisert til å koble til Sodexos nettsted.

dotted line

Datasikkerhet

For all informasjon om personlig databeskyttelse, vennligst besøk vår dedikerte side: Global Data Protection Policy.

dotted line

Forward Looking Statements

Erklæringer gjort på eller beholdt på denne nettsiden eller i dokumenter som det refereres til, er eller kan være fremtidsutsagn.

Slike uttalelser gjenspeiler synspunktene fra Sodexo fra datoen som er gjort med hensyn til fremtidige hendelser og er utsatt for risiko og usikkerhet.

Faktiske resultater kan avvike fra de som er uttrykt i slike uttalelser, avhengig av en rekke faktorer, herunder fremtidige nivåer av etterspørsel og prising, politisk stabilitet og økonomisk vekst; utvikling og bruk av innovativ teknologi; handlinger av konkurrenter samt naturkatastrofer, krig og terrorhandlinger.

Ytterligere opplysninger, inkludert informasjon om faktorer som kan medføre at faktiske resultater avviker vesentlig fra de fremtidsrettede utsagnene, er inkludert i Sodexos siste publiserte årsrapport og andre dokumenter som Sodexo fra tid til annen lanserer. Sodexo frasier seg noen intensjon eller forpliktelse til å oppdatere fremtidsutsikter.

dotted line

Ansvarsbegrensning

Informasjonen på dette nettstedet er ikke omfattende og mens vi tar all rimelig forsiktighet for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt og oppdatert, har informasjonen ikke blitt uavhengig verifisert, og ingen representasjon eller garanti, uttrykt eller underforstått, er gjort med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten.

Under ingen omstendigheter vil Sodexo, eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller andre personer, akseptere ethvert ansvar for eventuelle tap uansett hva som oppstår direkte eller indirekte fra bruken eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller informasjonen derpå, selv om Sodexo Group har blitt informert om slike skader, og ethvert slikt ansvar er herved ekskludert. Som noen jurisdiksjoner forbyr utelukkelse eller begrensning av ansvar eller følgeskader eller tilfeldige skader, kan ovennevnte begrensning ikke gjelde for deg.

Eventuelle økonomiske rapporter som finnes på nettsiden, er kun gjeldende per respektive dato i hver rapport. Sodexo er ikke forpliktet til å frasette seg plikt til å oppdatere eller rette opp eller varsle om feil eller unnlatelse i enhver rapport eller annen informasjon som finnes på nettstedet. Sodexo forbeholder seg retten til å til enhver tid legge til, endre eller slette informasjon på denne nettsiden.

Verdien av aksjer (og inntekter fra dem) kan gå ned så godt som opp, og du kan ikke motta hele beløpet du opprinnelig investerte. Hvis du trenger råd, vennligst kontakt med en profesjonell finansiell rådgiver.

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at denne nettsiden er fri for virus eller mangler. Vi kan imidlertid ikke garantere at bruken av denne nettsiden, eller nettsteder som er tilgjengelige gjennom den, ikke vil skade datamaskinen din. Det er ditt ansvar å sørge for at riktig utstyr er tilgjengelig for å bruke Nettstedet og skjule alt som kan skade det. Sodexo skal ikke være ansvarlig for noen person for tap eller skade som kan oppstå for datautstyr som følge av bruk av nettstedet.

dotted line

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal være underlagt fransk lov. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med de nåværende vilkår og betingelser, skal endelig avgjøres i henhold til internasjonal handelskammers voldgiftsregler av en voldgiftsdommer utpekt i samsvar med nevnte regler. Voldgiftsstedet skal være Paris, Frankrike og voldgiftsprosjektet skal være engelsk..

General enquiries

To send inquiries, including feedback and requests for information, please contact us by email.

Data Protection Contact

If you have questions about the collection and the processing of your Personal data by Sodexo, you can send your questions or complaints by following the procedure set out in the privacy statements brought to your attention at the time of the collection of your Personal data or by sending an email to your Local Special Data Protection of Contact at the following email address: dpo.group@sodexo.com .