Avfallshåndtering og gjenvinning

Sodexo sørger for en effektiv håndtering av alle typer avfall. En miljøbevisst bedrift har behov for en velfungerende kildesortering og avfallshåndtering. Håndtering av avfall krever spesialkompetanse og derfor har vi valgt å benytte en samarbeidspartner som tilbyr komplette avfallsløsninger. Vi håndterer følgende typer av avfall:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Papp, papir og kartong
  • Plast
  • Sikkerhetsmakulering
  • Glass
  • Spesialavfall (maling, olje, batterier, rengjøringsmidler)

håndtering av avfall

 

Relaterte tjenester

renhold

Renhold

Godt renhold bidrar til å skape trivsel på arbeidsplassen for dine ansatte, og det er viktig for å forebygge og hindre smittespredning. Jevnlig utført renhold bidrar også til å ta vare på bygningsmasse og inventar.

Les mer
Sikkerhet

Sikkerhet

Sodexo bidrar til å sikre verdier, eiendom, produksjon og tryggheten til de som ferdes i lokalene.

Les mer
Utetjenester

Utetjenester

Vi sørger for at bedriftens uteområder tas hånd om og ser representative ut, sommer som vinter.

Les mer
Plantetjenester til bedriften

Grønne planter

Planter i arbeidsmiljøet bidrar til bedre luftkvalitet og gir en positiv følelse for ansatte, kunder og besøkende. Vi sørger for design, installasjon og vedlikehold av planter for bedriften.

Les mer

KONTAKT

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt:
E-post: info.no@sodexo.com
Tlf: 22 08 91 00