Eiendomsdrift

Godt vedlikehold av en eiendom betyr mye for livslengden på eiendommen og trivselen for de menneskene som til daglig ferdes i omgivelsene.

Vi har bred erfaring med eiendomsdrift og tar hånd om både tekniske og administrative oppgaver. Vi bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø for dine leietakere og en god driftsøkonomi for deg som eier.

Kvalitet i alle ledd

I Sodexo har vi et stort fokus på HMS og kompetanse som gjør at du kan være trygg på at vi løser komplekse oppdrag på en sikker måte. Kvaliteten på tjenestene sikres gjennom vårt kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001.

Eiendomstjenester

Relaterte tjenester:

Avfallshåndtering og gjenvinning

Avfallshåndtering og gjenvinning

En miljøbevisst bedrift har behov for en velfungerende kildesortering og avfallshåndtering. Sodexo tar hånd om din bedrifts behov.

Sikkerhet

Sikkerhet

Sodexo bidrar til å sikre verdier, eiendom, produksjon og tryggheten til de som ferdes i lokalene.

Utetjenester

Utetjenester

Vi sørger for at bedriftens uteområder tas hånd om og ser representative ut, sommer som vinter.

Vaktmester

Vaktmester

En vaktmestertjeneste som tar ansvar for alle faste gjøremål, ad hoc oppgaver og periodevise kontroller.

Teknisk drift

Teknisk drift

Sodexo tar hånd om teknisk drift av din eiendom. Vi utfører tilsyn, styring og vedlikehold av uteområder, bygninger og teknisk utstyr.

Styringssystem

Styringssystem

Nettportal med informasjon, mulighet til å bestille tjenester, registrere henvendelser, rapportere avvik og ta ut rapporter. 

KONTAKT

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt:
E-post: info.no@sodexo.com
Tlf: 22 08 91 00