Renhold

Godt renhold bidrar til å skape trivsel på arbeidsplassen for dine ansatte, og det er viktig for å forebygge og hindre smittespredning. Jevnlig utført renhold bidrar også til å ta vare på bygningsmasse og inventar.

Renhold til avtalt tid

Regelmessig renhold utføres i henhold til avtalt frekvens og tidspunkt. I samarbeid med deg som kundelager vi en renholdsplan og avtaler kvalitetsnivå. Vi skreddersyr en løsning som er i henhold til virksomhetens behov. For å oppnå fullstendig service foretar vi en analyse uti fra deres behov for frekvensrenhold. I analysen ser vi på lokaler, overflate, medarbeidere, kunder og miljø. Dette danner et grunnlag for hvordan renholdet skal utføres og hyppighet.

Renhold til avtalt tid

KONTAKT

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt:
E-post: info.no@sodexo.com
Tlf: 22 08 91 00

DIN TRYGGHET

Sodexo er godkjent renholdsbedrift av Arbeidstilsynet og Svanemerket på renholdstjenester. Vi er også sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), OHSAS 18001 (HMS) og ISO 14001 (miljø).