Renhold

Godt renhold bidrar til å skape trivsel på arbeidsplassen for dine ansatte, og det er viktig for å forebygge og hindre smittespredning. Jevnlig utført renhold bidrar også til å ta vare på bygningsmasse og inventar.

Ekstraordinært renhold

Fra tid til annen vil det oppstå behov for spesialrenhold ute eller inne. Spesialrenhold er en form for vedlikehold som vil være en lønnsom investering på sikt. Vi har utstyr og personell til å utføre mange ulike oppdrag innen spesialrenhold:

  • Vindusvask
  • Fjerning av mugg
  • Spesialrengjøring av gulv, tak og vegger
  • Rengjøring av restaurant- og kantinekjøkken samt kjøl- og fryserom.
  • Desinfeksjon
  • Fjerning av graffiti
  • Møbelvask

Renhold ved vegg

KONTAKT

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt:
E-post: info.no@sodexo.com
Tlf: 22 08 91 00

DIN TRYGGHET

Sodexo er godkjent renholdsbedrift av Arbeidstilsynet og Svanemerket på renholdstjenester. Vi er også sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), OHSAS 18001 (HMS) og ISO 14001 (miljø).