Styringssystem

For å gjøre det enkelt for deg som kunde tilbyr vi et styringssystem for tjenestene. Du vil ha tilgang til en nettportal med informasjon, mulighet til å bestille tjenester, registrere henvendelser, rapportere avvik og ta ut rapporter.

Det er en brukervennlig nettportal som er mobiltilpasset. Løsningen skreddersys for deg i henhold til hvilke tjenester som leveres og hvilke behov dere har. I nettportalen har du til en hver tid ha oversikt over:

  • Våre tjenester: Her presenteres informasjon om våre leveranser med tilhørende underkategorier
  • Avviksmeldinger: Her kan man registrere avviks- og feilmeldinger, få status på hendelsesforløp fra registrering til avvik er korrigert og tilbakemeldt
  • Bestillinger: Her bestilles definerte tjenester og produkter via et enkelt registreringsskjema
  • Oversikt over serveringstilbud i for eksempel kantine og kaffebar
  • Generering av rapporter på alle oppdrag knyttet til faste og ad-hoc tjenester

KONTAKT

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt:
E-post: info.no@sodexo.com
Tlf: 22 08 91 00