Utetjenester

Sodexo sørger for at bedriftens uteområder tas hånd om og ser representative ut, sommer som vinter.

Om sommeren er det en rekke tjenester som vi kan utføre:

  • Feiing
  • Klipp av plen
  • Klipp av trær og busker
  • Sprøyting
  • Rydding av vegetasjon
  • Ugressbekjempelse

Vinteren kan by på utfordringer med snø, is og kalde temperaturer. Sodexo bidrar til å sikre at dårlige værforhold ikke påvirker virksomheten negativt.

Vi tilbyr ulike typer av vintertjenester:

  • Brøyting
  • Strøing
  • Salting
  • Bortkjøring av snø

Vi skreddersyr løsninger for hver enkelt bedrift slike at individuelle behov ivaretas.

Utetjenester

 

Relaterte tjenester

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

En miljøbevisst bedrift har behov for en velfungerende kildesortering og avfallshåndtering. Sodexo tar hånd om din bedrifts behov.

Les mer
Plantetjenester til bedriften

Grønne planter

Planter i arbeidsmiljøet bidrar til bedre luftkvalitet og gir en positiv følelse for ansatte, kunder og besøkende. Vi sørger for design, installasjon og vedlikehold av planter for bedriften.

Les mer
renhold

Renhold

Godt renhold bidrar til å skape trivsel på arbeidsplassen for dine ansatte, og det er viktig for å forebygge og hindre smittespredning. Jevnlig utført renhold bidrar også til å ta vare på bygningsmasse og inventar.

Les mer
Sikkerhet

Sikkerhet

Sodexo bidrar til å sikre verdier, eiendom, produksjon og tryggheten til de som ferdes i lokalene.

Les mer

KONTAKT

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt:
E-post: info.no@sodexo.com
Tlf: 22 08 91 00