Hvordan blir arbeidslivet etter pandemien?

Published on : 26.11.21
 • Etter pandemien har mange revurdert sine holdninger til arbeidslivet. Fleksibilitet er nå den største prioriteringen til potensielle ansatte.

  Det er fortsatt mye som er usikkert om når vi kan se oss ferdig med pandemien, det kan komme nye mutasjoner og i enkelte områder fortsetter smitten å øke. Men etter nesten to år begynner samfunnet å åpne opp igjen. Noen gleder seg til å komme tilbake til gamle rutiner, men ifølge en rapport utført av Sodexo i samarbeid med Harris Interactive, ønsker en majoritet av arbeidere en omstart av arbeidslivet etter gjenåpningen.

  Sodexo-Harris rapporten er et resultat av en global undersøkelse av 4800 arbeidere. Større fleksibilitet i arbeidslivet og mer kontroll over når og hvor man ønsker å jobbe, kommer fram som den viktigste prioriteringen for arbeidere etter pandemien.

  I denne artikkelen trekker vi frem de mest sentrale punktene fra rapporten, samt hva du som arbeidsgiver kan gjøre for å imøtekomme dine ansatte og skape en arbeidsplass som oppmuntrer til produktivitet, mental velvære og et positivt arbeidsmiljø.

  Tilbake til kontoret?

  En ting som kommer fram i rapporten er at det ikke finnes en universell tilnærming til arbeidsliv som kan tilfredsstille alle. For noen er det viktig å komme på kontoret for å få fullt utbytte av arbeidsdagen, mens andre drar fordel av å kunne skifte mellom kontor og hjemme, mens en tredje gruppe igjen i stor grad foretrekker hjemmekontor.

  For å kunne imøtekomme forskjellige behov foretrekker en majoritet av arbeidstakere større fleksibilitet og kontroll over arbeidsdagen. Hele 60 % av deltakerne i undersøkelsen svarte at de heller vil ha lavere lønn i en jobb hvor de kan bestemme når og hvor de jobber, enn en jobb med høyere lønn og mindre fleksibilitet.

  Økt fokus på mental helse

  Effekten pandemien har hatt på mental helse er godt dokumentert. Blant annet fra den britiske veldedighetsorganisasjonen Mind, som i november 2020 advarte mot en “andre pandemi”, da psykiske helsetjenester opplevde uvanlig stor pågang. Men denne trenden begynner nå å snu. Arbeidere som sier de har dårligere psykisk helse har gått ned fra 17 % i oktober 2020, til 15 % i juni 2021.

  Selv om pandemien har vært en påkjenning er det fremdeles mange som rapporterer en stabil eller positiv økning i sin mentale velvære. 58 % sier deres mentale velvære er den samme som vanlig, 17 % at den har hatt en liten positiv økning, mens 10 % sier deres mentale velvære er mye bedre enn vanlig.

  Ifølge Sharon Finlay, Global SVP Human Resources hos Sodexo, er det nå flere bedrifter som ser aktivt på mental velvære og ønsker å ha en tilnærming som er forankret i å skape en arbeidsplass hvor alle kan trives.

  Utfordringer med hjemmekontor

  Å jobbe hjemmefra har gitt økt fleksibilitet og bedre livskvalitet for mange, men vi ser er også negative effekter ved hjemmekontor som ensomhet, isolasjon og stress fra å måtte sjonglere personlige og profesjonelt ansvar på en daglig basis.

  Mangelen på personlig kontakt ansikt til ansikt har vært en utfordring for mange bedrifter. Spontane interaksjoner er viktig for å bygge ansattes tillit, solidaritet og god psykisk helse. Små sosiale øyeblikk er også en viktig kilde til innovasjon på arbeidsplassen og et element som ledere må bygge inn i eksterne team.

  Revurdering av arbeidsplassen

  På Sodexo sitt hovedkontor i Oslo har vi en aktivitetsbasert arbeidsplass, hvor vi allerede før pandemien praktiserte en fleksibel arbeidshverdag. Dette sørget for at vi enkelt kunne regulere tilgangen til arbeidsplasser for å møte avstandskrav. Nå som vi har åpnet opp igjen og vendt tilbake til kontoret, ser vi på hvordan vi kan utvikle arbeidsplassen videre. Målet er å skal skape en stimulerende arbeidsplass som oppfordrer til engasjement, og takler utfordringene ved hybridarbeid.

  Modulbaserte kontordesign og innredning som kan tilpasses etter behov gjør at bedrifter kan skape bærekraftige arbeidsplasser som enkelt kan konfigureres. Behov for levende arbeidsområder som gir rom for å puste er noe som kommer sterkt fram i vår forskning. Den viser også at dedikerte områder for samarbeid og egenarbeid er like verdsatt av arbeidere.

  En dristig ny tilnærming til arbeidsplassen

  Med flere arbeidere som vender tilbake til kontoret, tar ledere steg for å sikre at arbeidsområder kan gi rett miljø for både samarbeid og individuelt arbeid. Men denne forandringen kan ikke komme om 18 måneder, mener Sharon Finlay, den må iverksettes nå.

  For å lykkes med disse endringene etter pandemien er det tre steg bedrifter bør ta:

  1. Vær imøtekommende og støttende: minimer angsten rundt hjemmekontor ved å være tydelig på dine forventninger, gi utvidet støtte til mental helse og plasser arbeidstakerens helse og sikkerhet i sentrum.
  2. Hold det fleksibelt: med riktig arbeidspraksis vil du ikke bare kunne tiltrekke og beholde talenter, men du vil også kunne gjenopprette balansen mellom arbeid og privatliv.
  3. Wow arbeidsstyrken din: ansattes prioriteringer har endret seg - juster dine belønninger og fordeler for å møte dem.

  Klikk på bildet under for å laste ned rapporten: 

  Sodexo Harris rapport

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger