Bedrifter har et ansvar for smittevernet på arbeidsplassene

Kjenner din bedrift til smittevernloven?

Published on : 15.12.20
 • Som arbeidsgiver er man pliktig til å kartlegge smittefaren og ivareta kravene i covid-19 forskriften i smittevernloven.

  Det betyr at bedriftene må ha kompetanse på å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser samt innføre nødvendige smittevernstiltak for å redusere risiko. Arbeidstilsynet har varslet at de vil føre tilsyn ute i virksomheter i spesielt utsatte bransjer. Sodexo tilbyr nå hjelp til bedrifter som har behov for støtte i dette arbeidet.  

  Vår kompetanse innen smittevern

  Sodexo har lang erfaring og kompetanse på å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser, og nå har vi gjort endringer i vår virksomhet slik at vi også kan bistå kunder i dette arbeidet.

  Vi har allerede gjennomført risikoanalyser hos flere av våre kunder i Norge, og avdekket forbedringsområder. For å bistå kunder med å følge opp smittevernstiltak tilbyr vi en tjeneste som heter Safety Ambassador. Det er en person som har en rådgivende og koordinerende rolle for å støtte kunden, komme med forslag til nye sikkerhetsrutiner, veilede ansatte med tilpasninger på arbeidsplassen og kan bistå kunden med å håndtere et eventuelt smitteutbrudd. 

  Hvorfor bør du ta smittevern på alvor? 

  I  høst har det vært smitteutbrudd på flere arbeidsplasser, og vi vet at ca 15 % blir smittet på jobb. Derfor har regjeringen strammet inn tiltakene for å hindre smittespredning, skjerpet karantenebestemmelsene og oppfordret til hjemmekontor der hvor det er praktisk mulig. 
  Arbeidstilsynet har fått i oppdrag å kontrollere at dette følges ute i bedriftene. De vil oppsøke virksomheter og be om dokumentasjon som viser hvilke risikovurderinger som er gjennomført og at konkrete smittevernstiltak beskrives. Videre er det varslet at de som bryter regelverket vil få korte frister for å gjøre nødvendige tiltak. 

  I tillegg til en tett dialog med nøkkelpersoner i kundens beredskapsteam vil Safety Ambassador også ha direkte med kommunikasjon med kundens ansatte og bidra til at de føler seg trygge på arbeidsplassen.
  - Wenche Holm, direktør for Client relation, kvalitet og samfunnsansvar

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger