Mange medarbeidere er urolig for å komme tilbake til jobb etter pandemien

Medarbeiderne er bekymret for tryggheten sin på jobb

Published on : 14.02.21
 • De siste månedene har vi jobbet mye på hjemmekontoret. Mens noen er ivrige etter å komme tilbake på kontoret og møte kollegaer igjen, kjenner mange en utrygghet ved å omgås andre på kontoret og ta offentlig transport.

  I en studie gjort av Harris Interactive uttrykker 59 % av respondentene at de er urolige for tryggheten på arbeidsplassen, og tallet stiger til 67% når vi ser på de som fremdeles utelukkende jobber hjemmefra. 

  Studien er basert på intervjuer med 4800 arbeidstakere i 8 land, i ulik alder og yrkesgrupper.

  Mer enn fire av ti respondenter oppgir personlig helserisiko knyttet til Covid-19 som årsak til bekymringen, mens 38% er bekymret for helserisikoen de kan bringe tilbake til familien sin gjennom interaksjoner på jobben.

  Disse bekymringene forsterkes ytterligere når vi ser på hvordan de som allerede har kommet tilbake til arbeidsplassen opplever det. Mens 90% av respondentene rapporterer om en positiv opplevelse, sier 10% at det er verre enn de forventet; med nesten en tredjedel av dem som hevder at de skjerpede hygiene- og sikkerhetstiltakene gjør det vanskelig for dem å gjøre jobben sin, og mer enn en av fem sier at tiltakene gir en "kald og merkelig atmosfære".

  Hva ville få de til å føle seg tryggere og mer komfortable på arbeidsplassen sin? 
  Enkelt sagt forventer de forbedrede tiltak og bedre kommunikasjon. Faktisk sa 93% av respondentene at de ville føle seg tryggere hvis fellesområdene ble grundig rengjort hver dag, 91% sa at de ønsket å se at berøringspunkter som dørhåndtak og heisknapper ble rengjort flere ganger om dagen, 90% mente det var viktig at arbeidsområdet ble omorganisert for å muliggjøre fysisk distansering, og 87% sa at de trengte mer informasjon fra arbeidsgiverne om hygiene og renhold på arbeidsplassen.

  At vi i større grad er opptatt av hygiene og renhold gjelder også utover arbeidsplassen. Når de ble bedt om å rangere faktorene som er viktig når de besøker en restaurant, rangerte folk renhold som topp prioritet, til og med fremfor god smak og verdi for pengene, ifølge en rapport fra Datassential. 

  Godt renhold bidrar til smittespredning

  I Sodexo er dette en trend vi har sett de siste månedene, og vi har tilpasset våre tjenester for å hjelpe våre kunder slik at medarbeiderne skal oppleve det som trygt å vende tilbake til kontoret. 

  Godt renhold er en nøkkel til å redusere smittespredning. Vi har metoder, ressurser og ikke minst kompetanse til å utføre både proaktivt og reaktivt smitterenhold. Det vil si at vi utfører renhold for å forebygge smittespredning, men vi utfører også renhold og desinfisering av lokaler hvor det har vært smitte av covid-19.

  Gi forsikring og støtte til selskaper for den nye normalen

  Det vi har opplevd gjennom denne pandemien er at ting endres veldig raskt, også våre prioriteringer. Renhold og hygiene er uten tvil kommet høyt på prioriteringslisten. Det vil ta tid før vi alle er tilbake på kontoret på heltid. Det vil skje gradvis og vi må forholde oss til at det er smitte rundt oss en god stund fremover. Derfor må alle virksomheter gjennomgå sine renholds- og hygiene-prosedyrer og tilpasse de til den nye normalen. Og minst like viktig, kommuniser med medarbeidere for å gi dem tryggheten som de trenger. 

  Å gjenvinne tilliten og lojaliteten til sine medarbeidere vil være avgjørende for mange virksomheter i løpet av de kommende ukene og månedene. Sodexo kan bistå med å gi støtte på disse områdene. 

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger