Pandemien har gitt en annerledes hverdag for renholdere

Slik har pandemien påvirket hverdagen til våre renholdere

Published on : 19.01.21
 • Vi har snakket med fire av våre medarbeidere om hvordan korona endret arbeidshverdagen deres.

  Gjennom koronapandemien har renholdsyrket fått økt oppmerksomhet og status, og i mars 2020 støttet Helse- og omsorgsdepartementet at renholdere kom med på listen over «Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner». 

  Renhold er noe vi alle driver med, men renhold som profesjon handler om kompetanse på kjemikalier, miljø, ergonomi og det å ta i bruk ny teknologi for å lette arbeidet og øke kvaliteten, desinfisering, nedvask samt mye mer. Alt for at du og jeg skal få være i rom som er trygge for smitte og helseskader, har luft som er ren å puste i og bidrar til et helsefremmende innemiljø. 

  FNs bærekraftsmål nummer 3; god helse og livskvalitet har sjelden vært så tydelig for oss alle som under pandemien.

  Riktige arbeidsmetoder har blitt ekstremt viktig

  Nomeda Bederstetaite er teamleder og hun har jobbet i Sodexo i åtte år. Nomeda har en positiv innstilling til situasjonen og mener at vi har blitt enda bedre i renholdsfaget:

  «En renholder kan redusere smitte eller være den som sprer smitten rundt i lokalene ved bruk av feil arbeidsmetoder. Fra første dag tok vi Covid-19 som en utfordring, i stedet for et problem. Mitt hovedfokus på arbeidsplassen er at renholderen følger gitte retningslinjer, har god personlig hygiene, følger HMS og bruker riktige renholdsmetoder.»

  Jobben er mer krevende enn før

  Men hverdagen som renholder har også blitt mer krevende under koronapandemien. Ingrid Skudal Zerfass har jobbet som renholder i Sodexo i ni år.

  «Arbeidsdagen er blitt litt tyngre under korona. Arbeidsoppgaver som tidligere ble utført to ganger i uken skal nå gjøres hver dag, for eksempel vask av møtelokaler, armlener på stoler, dørhåndtak og gripepunkter på dørkarmer.  De ansatte hos kunden der jeg jobber mener at jeg er grunnen til at de kan være i jobb, og de er veldig flinke til takke for jobben jeg gjør, eller ta en tommel opp og smile når de går forbi. Det gjør det verdt det – å strekke seg det ekstra som må til for å få dagen til å gå rundt.»  

  Stolt av yrket sitt

  I mars kom renholdsyrket på listen over samfunnskritiske funksjoner, og mange har fått øynene opp for at den jobben renholderne gjør hver eneste dag er veldig viktig for både god helse og reduksjon av smittefare. Våre renholdere merker at flere nå er oppmerksomme på jobben de gjør og de føler seg mer sett. 

  En av disse er Victor Condor som er teamleder og har jobbet i Sodexo i 3 år. 

  «Nesten hver dag får jeg hyggelige ord fra ansatte i bygget der jeg jobber. De sier de er glade for at vi passer på og arbeider for å hindre smitte. Da blir jeg glad, og det inspirerer meg. Jeg føler meg viktig og er glad for å være med på dugnaden. Nå er jeg ekstra stolt over å være renholder.» 

  I høst satt Victor seg på skolebenken for å ta fagbrev som renholder.

  Gleder seg til å være tilbake i en normal hverdag

  Teamleder Katarzyna Kawa-Gryka er ansatt på Stavanger-kontoret og har jobbet i Sodexo siden 2014. Hun motiveres av å bidra til å stoppe koronaspredningen og ta vare på folk rundt seg.

  «Å jobbe som renholder er en viktig funksjon i samfunnet. Ved å desinfisere og rengjøre riktig, så bidrar vi til å stoppe spredningen av koronaviruset. Koronapandemien gjør at jeg er enda mer motivert til å utføre jobben på best mulig måte. Men jeg gleder meg likevel til vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag.»

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger