Slik ivaretar Sodexo helse og sikkerhet med 3 sjekkpunkter: riktig utstyr

Published on : 14.09.21
 • Visste du at globalt er det rundt 160 millioner ofre for arbeidsulykker hvert år?

  I Sodexo mener vi at ulykker kan forebygges og vår ambisjon er null ulykker. For å klare det så jobber vi med en sikkerhetskultur for at alle våre ansatte skal komme trygt hjem fra arbeid hver eneste dag.

  En av måtene vi gjør dette på er å sikre at våre ansatte kjenner til og følger Sodexos ‘3 sjekkpunkter for sikkerhet’. Det er tre spørsmål man alltid skal spørre seg selv før man starter på en oppgave:

  1. Vet jeg hvordan jobben skal utføres?
  2. Har jeg riktig utstyr?
  3. Er omgivelsene sikre?

  I tillegg til å følge strenge sikkerhetsprosedyrer og rapportering av hendelser, farlige observasjoner og nesten-ulykker, oppfordrer vi ansatte til å innføre ytterligere tiltak for å forbedre sikkerheten på sin arbeidsplass. 

  Riktig utstyr er viktig for HMS, men også for effektivitet, kvalitet og ergonomi.  

  På våre kjøkken er skarpe kniver noe av de viktigste utstyret vi har. Men skarpe kniver betyr også en risiko for kuttskader. Dette var ikke en uvanlig hendelse frem til vi innførte krav om bruk av kuttsikre hansker. I dag har vi sjelden kuttskader, men vi ser også at det rapporteres inn observasjoner fra medarbeidere som ser at kollegaer ikke bruker hansken, så dermed er risikoen for kuttskader fremdeles til stede. Derfor er dette med god HMS-kultur viktig slik at kollegaer passer på hverandre og minner hverandre på å bruke riktig utstyr når man ser at en kollega har glemt seg litt bort. 

  Våre renholdere som rengjør fly på Gardermoen har tatt i bruk en ny type bag for å frakte utstyr inn og ut av flyene. Bagene som er spesialutviklet til dette formålet har en rekke fordeler for de ansatte; de er bedre organisert, enkle å rengjøre og de har også en effekt på våre medarbeideres helse. De er gode ergonomiske og dokumentert antibakterielle slik at de hindrer spredning av virus og bakterier. 

  Les mer om vår helse- og sikkerhetskultur
   

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger