Jobb i Sodexo

Sodexo er mer enn bare en arbeidsgiver

Sodexo er et selskap der alle respekteres og føler at deres mening blir hørt. Vi tenker på våre med-arbeideres livskvalitet. Vi sørger for at våre arbeidsplasser er inkluderende og vi ønsker at alle skal kjenne at de kan komme som de er. Det er vår filosofi sagt på en enkel måte.

Vi har ikke ansatte, vi har medarbeidere

Skape en sterk bedriftskultur

Hvordan bygger man en kultur der alle føler seg inkludert? Du bryr deg om hver medarbeiders livskvalitet. Du etterlever våre verdier, service, lagånd og utvikling. Og du holder fast ved våre etiske prinsipper lojalitet, respekt for mennesker og like muligheter, åpenhet og integritet.

Ulikheter beriker

Mangfold og inkludering er ikke noe vi jobber med fordi vi må. Det handler om å drive virksomheten på en best mulig måte. Ulike perspektiv og innfallsvinkler gir innovative arbeidsplasser. Derfor investerer vi i partnerskap og opplæringsprogram for å dra nytte av ulikheter.

Stabilitet ligger i familien

Familie-eide selskap er noe spesielt. De er gode på å skape trygge arbeidsplasser der medarbeiderne ønsker å være. Sodexo er et selskap som er familiedrevet og som har jobbet for det samme siden 1966 – forbedre livskvaliteten for mennesker.

Ikke bare ta vårt ord…

Vil du virkelig vite hvordan det er å jobbe hos oss? Hør på hva andre sier.

Ansatte med ulike bakgrunn

Ledige stillinger

I Sodexo er våre medarbeidere vår viktigste ressurs. Vi søker medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring.

Se ledige stillinger

60

prosent

av styremedlemmene er kvinner

Ønsker du å kontakte oss?

Sodexo Norge

Besøksadresse: Lilleakerveien 10, 0283 Oslo

Følg oss på LinkedIn