Vi har ikke ansatte, vi har medarbeidere

Skape en sterk bedriftskultur

Hvordan bygger man en kultur der alle føler seg inkludert? Du bryr deg om hver medarbeiders livskvalitet. Du etterlever våre verdier, service, lagånd og utvikling. Og du holder fast ved våre etiske prinsipper lojalitet, respekt for mennesker og like muligheter, åpenhet og integritet.

Ulikheter beriker

Mangfold og inkludering er ikke noe vi jobber med fordi vi må. Det handler om å drive virksomheten på en best mulig måte. Ulike perspektiv og innfallsvinkler gir innovative arbeidsplasser. Derfor investerer vi i partnerskap og opplæringsprogram for å dra nytte av ulikheter.

Stabilitet ligger i familien

Familie-eide selskap er noe spesielt. De er gode på å skape trygge arbeidsplasser der medarbeiderne ønsker å være. Sodexo er et selskap som er familiedrevet og som har jobbet for det samme siden 1966 – forbedre livskvaliteten for mennesker.

Ikke bare ta vårt ord…

Vil du virkelig vite hvordan det er å jobbe hos oss? Hør på hva andre sier.

Ledige stillinger

I Sodexo er våre medarbeidere vår viktigste ressurs. Vi søker medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring.

Se ledige stillinger

57

prosent

kvinner i den norske toppledelsen

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger