Bedre livskvalitet for alle

Vi er overbevist om at vi ved å drive vår virksomhet på en god måte, vil ha en positiv innvirkning på de 100 millioner av mennesker vi yter service til hver dag.

Vi bidrar til livskvalitet gjennom vårt brede spekter av tjenester innen On-site, Benefits and Rewards og Personal Home services

Vi bistår mennesker på alle stadier i livet, fra første skoledag til arbeidsplassen og til komfortabel og trygg pleie for eldre.

Vår visjon er å forbedre livskvaliteten til våre medarbeidere og de som benytter seg av våre tjenester, samt bidra til den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen i de byer, regioner og land der vi opererer.  

Våre tjenester

Våre On-site services inkluderer måltidstjenester, servicetjenester som kontorstøtte, renhold og utetjenester samt eiendomsdrift. Våre 412 000 ansatte leverer tjenester i 56 land verden over. 

Positivt samfunnsbidrag

Ved å drifte på en ansvarlig måte bidrar vi til økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i alle områder hvor vi har virksomhet. Vi måler og følger opp utviklingen gjennom vår bærekraftsplan Better Tomorrow 2025.

For at vi skal kunne bidra til å øke livskvaliteten for de menneskene vi yter service til, må vi også bidra til økonomisk og sosial utvikling i de byene, regionene og landene vi opererer i, på en bærekraftig måte. Ansvarlig vekst har vært i vårt DNA helt fra begynnelsen.

Våre verdier

Våre ansatte er vår største ressurs og er levende eksempler på våre verdier:

Våre etiske prinsipper

Det er grunnleggende at Sodexo skal drive vår virksomhet på en etisk og ansvarsfull måte.

Vi aksepterer ingen form for korrupsjon eller brudd på menneskerettighetene. Vi er, og skal fortsatt være, et selskap som kunder, forbrukere, partnere og andre interessenter kan stole på.

For å opprettholde tillit må alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere respektere og etterleve våre etiske prinsipper: 

Lojalitet

Sodexo er bygget på et solid fundament av lojalitet til sine kunder, ansatte og aksjonærer, og på ærlige og åpne forhold til dem. Lojalitet er en av hjørnesteinene i hvordan virksomheten vår fungerer.

Åpenhet

Dette er et sentralt prinsipp for Sodexo som gjelder alle interessenter: kunder, forbrukere, medarbeidere, aksjonærer og allmennheten. Vi sørger for at alle blir informert på en klar og presis måte om våre produkter, tjenester, forpliktelser og ytelse.

Integritet

Vi tolererer ikke og fordømmer all praksis som ikke er basert på ærlighet, integritet og rettferdighet. Vi gjør våre kunder, leverandører og ansatte oppmerksomme på dette, og forventer at de avviser korrupt og urettferdig praksis.

Respekt for andre

Mennesker er sentralt i vår virksomhet. Sodexo er forpliktet til å fremme like muligheter for alle, uavhengig av etnisitet, alder, kjønn, tro, religion eller seksuell legning. Å forbedre livskvaliteten betyr å behandle hver enkelt med respekt, verdighet og omtanke.

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger