Gå til innhold Gå til hovedmenyen Gå til søk
Femme de repassage avec des vestes uniformes jaune vif en arrière-plan

Inkluderende kultur

Vi ønsker å skape en inkluderende kultur, ved å bidra til økonomisk og sosial utvikling i lokalsamfunn, og for å imøtekomme våre interessenters behov.

Vår positive innvirkning

Woman ironing bright yellow uniform jackets in the background

Helse og sikkerhet

Vi mener det er mulig å forebygge ulykker og vår tankegang er at vi skal ha null ulykker og skader. Vi tror den beste måten å oppnå dette på er å skape en kultur for sikkerhet der skader og dårlig helse unngås.

Les mer

Sodexo employees in uniform

Mangfold og inkludering

Vi gjør alt vi kan for å sikre at alle skal bli respektert og behandlet uten diskriminering. For å oppnå dette jobber vi med leverandører, tilknyttede selskaper og virksomheter som deler vår visjon, og jobber for å fremme en langsiktig styrking av minoriteter. Vi vet at kontinuerlig forbedring av våre program er avgjørende for å nå vårt mål om en mer rettferdig og mer inkluderende kultur.

Les mer

People picking rice in a field

Bekjempe sult og feilernæring - Stop Hunger

Stop Hunger er et globalt non-profit nettverk som jobber for å utredde sult. FN har som mål å bringe verden ut av sultproblemer på en bærekraftig måte, og bidra til mer rettferdighet i verden. Vi mener at for at vi skal kunne oppnå det så er det avgjørende å styrke kvinners posisjon, og det er et fokus Sodexo har i tillegg til at vi er avhengige av partnerskap med frivillige organisasjoner.

Les mer

Ønsker du å kontakte oss?

Sodexo Norge

Besøksadresse: Lilleakerveien 10, 0283 Oslo

Samfunnsansvarsrapport 2020