Gå til innhold Gå til hovedmenyen Gå til søk
People having a meeting

Ansvarlig forretningsførsel og etikk

Våre medarbeidere er vår største ressurs og personifiserer våre verdier som er service, lagånd og utvikling. Vi forventer at alle medarbeidere forstår og etterlever våre etiske prinsipper.

Illustration of womanVåre etiske prinsipper:

Cover Business Integrity Guide

Les mer om våre etiske prinsipper i vår Code of Conduct som du finner her. Våre medarbeidere skal kjenne til og dele vår forpliktelse om å kjempe i mot korrupsjon og annen urettferdig praksis. 

 

Vårt integritetsprogram er basert på tre pilarer: logo Speak Up


Groupe of people illustrationEtikk og samsvar:

Vår komité for etikk og samsvar sikrer ansvarlig forretningsvirksomhet. Komiteen jobber for å:

Groupe of people illustrationVi er også medlem av følgende organisasjoner hvis kompetanse vi refererer til

 

Årvåkenhet:

I samsvar med Frankrikes plikt for årvåkenhet presenterer årvåkenhetsplanen de tiltak som er iverksatt i konsernet for å identifisere risiko og forhindre alvorlige konsekvenser knyttet til:

Det tar hensyn til risikoen forbundet med Sodexos virksomhet, samt aktivitetene til våre datterselskaper og forretningspartnere, noe som er helt i tråd med vårt veikart for samfunnsansvar.

Finn ut mer om vår risikoforebygging i vår VIGILANCE PLAN

Ønsker du å kontakte oss?

Sodexo Norge

Besøksadresse: Lilleakerveien 10, 0283 Oslo

Samfunnsansvarsrapport 2020