Grillfest til inntekt for Skattkamrene

Onsdag 15. juni arrangerer Sodexo en grillfest til inntekt for Skattkamrene. Informasjon og invitasjon til grillfesten finner du her >

Les mer om skattkammeret her >

Påmelding: Sikre deg en plass ved å vippse 100 kroner til 745432 innen 8. juni. Drikke selges i tillegg. Alle pengene som kommer inn går uavkortet til Skattkammerne.

Vipps QR kode donasjoner

Kirkens Bymisjon og flyktningkrisen i Ukraina

Logo Kirkens BymisjonKirkens Bymisjon har lang erfaring med å raskt omstille sine virksomheter for å møte akutte kriser. Nå jobber de for å bistå flyktninger som kommer til Norge fra Ukraina. 

Fra forrige flyktningkrise har Norge lært hvor viktig det er med koordinert innsats. Det har derfor fra dag 1 i denne krisen vært tett kontakt mellom nasjonale myndigheter inkl UDI, kommuner, organisasjoner og Kirkens Bymisjon sine fagfolk for å sikre at ressurser brukes best mulig. Kirkens Bymisjon har et særskilt fokus på situasjonen for barn og unge.  
 
Flyktningbarna som kommer til Norge, har sterke opplevelser med seg fra krigen og flukten, og har et helt spesielt behov for aktiviteter når de oppholder seg på flyktningmottakene. Deretter blir det behov for hjelp til å inkluderes i nærmiljøet i kommunene. Bymisjonen forsterker derfor sine tilbud for å tilrettelegge og følge opp barna særskilt.  
 
I første fase, mens ukrainerne som kommer bor på flyktningmottakene, vil aktivitets- og utlånssentraler Skattkammeret, som finnes over hele landet, være sentrale. Å få barn tidlig i aktivitet og lek er viktig for alle som har opplevd kollektive traumer. 

I fase to er Bymisjonen i dialog med kommunene for å undersøke hva de kan bidra med hva gjelder møteplasser, fellesskapstilbud, bosetning, inkludering og frivillighet ellers, i lokalsamfunnene. Enkelte steder er noe av dette allerede i gang.  

Sodexo vil bistå med styrkingen av Skattkamrene 

Sodexo har donert 250 000 kroner for å bidra til oppskalering av Skattkamrene. 

Disse midlene vil blant annet gå til å anskaffe mer utstyr for å møte opptrappingen av aktiviteter som kommer. Det vil være flere biler og tilhengere for å kunne bli mobile til og fra mottak som ligger et stykke unna de etablerte utlånssentralene. I dag finnes det 22 slike skattkamrene allerede. 

 

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger