Uforpliktende risikoanalyse

Vi har lang erfaring med å utføre ulike risikoanalyser, og kan også bistå kunder som ønsker det. Vi har gjort dette med flere kunder og sammen har vi avdekket forbedringsområder. Det kan være en fordel å ha en ekstern person som ser ting med nye øyne. Vi kan gjennomføre en gratis, uforpliktende risikoanalyse i form av en workshop. 

Safety Ambassador - en person som bistår med det praktiske i hverdagen

En Safety Ambassador er en Sodexo-medarbeider som har kompetanse innen HMS, og som ved hjelp av digitale verktøy foretar en risikoanalyse og foreslår tiltak som skal redusere risiko og sårbarhet i din bedrift. En Safety Ambassador kan jobbe alt fra noen timer i uka, til fulltid, avhengig av kundens behov.

Eksempler på Safety Ambassadors oppgaver og kompetanse:

Smitterenhold

Sodexo har god kompetanse på å utføre renhold for å redusere spredning av smitte. Har dere smitte i lokalene kan vi komme på kort varsel og foreta desinfisering.  

Hvorfor bør du ta smittevern på alvor?

Arbeidsplasser er steder hvor smitte lett kan spre seg, hvis man ikke har nødvendige smittetiltak på plass. I flere måneder har det vært påbud om hjemmekontor blant annet i Oslo. Den gradvise gjenåpningen av landet er i gang, og når det åpnes for å jobbe fra kontoret igjen må bedriftene være forberedt på å ta i mot sine medarbeidere. Det er viktig for at medarbeiderne skal kjenne seg trygge og for å unngå smitteutbrudd. Det er også arbeidsgivers plikt ref. Arbeidstilsynet, og ha utført risikoanalyse og innført nødvendige smittetiltak.  

 

Møt en Safety Ambassador

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger