Våre ansatte er vår største ressurs og er levende eksempler på våre verdier:

Det er grunnleggende at Sodexo skal drive vår virksomhet på en etisk og ansvarsfull måte.

Vi aksepterer ingen form for korrupsjon eller brudd på menneskerettighetene. Vi er, og skal fortsatt være, et selskap som kunder, forbrukere, partnere og andre interessenter kan stole på.

For å opprettholde tillit må alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere respektere og etterleve våre etiske prinsipper: 

Lojalitet

Sodexo er bygget på et solid fundament av lojalitet til sine kunder, ansatte og aksjonærer, og på ærlige og åpne forhold til dem. Lojalitet er en av hjørnesteinene i hvordan virksomheten vår fungerer.

Åpenhet

Dette er et sentralt prinsipp for Sodexo som gjelder alle interessenter: kunder, forbrukere, medarbeidere, aksjonærer og allmennheten. Vi sørger for at alle blir informert på en klar og presis måte om våre produkter, tjenester, forpliktelser og ytelse.

Integritet

Vi tolererer ikke og fordømmer all praksis som ikke er basert på ærlighet, integritet og rettferdighet. Vi gjør våre kunder, leverandører og ansatte oppmerksomme på dette, og forventer at de avviser korrupt og urettferdig praksis.

Respekt for andre

Mennesker er sentralt i vår virksomhet. Sodexo er forpliktet til å fremme like muligheter for alle, uavhengig av etnisitet, alder, kjønn, tro, religion eller seksuell legning. Å forbedre livskvaliteten betyr å behandle hver enkelt med respekt, verdighet og omtanke.

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger