Vi har en nullvisjon når det gjelder ulykker. VI vet at den beste måten å forhindre ulykker er å ha en sikkerhetskultur på plass. Det handler om at vi: